目前分類:@Read (40)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

潮汐有起落,然而它永不終止。
落下去的海浪,總有一天會再回來。如果一個浪始終都在最高峰,這是不正常的。無論你最近遭遇的是波峰或波谷,都提醒你自己:這一切終究會過去的。你能做的,就是活在當下,接受每一個高或低的時刻。

對生命而言,挫折不算什麼。
最棒的獎品就是擁有今天。

流浪是容易的,旅行卻是困難的
作夢是容易的,讓夢想像鑽石般發光卻是困難的
只挑自己喜歡的事去做是容易的,作好自己喜歡的事卻是困難的
活著是容易的,活在夢想裡卻是困難的
如果只是要活著,人生的確是只要一個背包就夠了,

julisliao 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

來源:http://www.cheers.com.tw/doc/page.jspx?id=402881e8134e403a01134e52f2040d1d&number=2

[摘錄]  思考力+表達力=競爭力 / 洪蘭

事實上,台灣學生不懂得生活,也缺乏思考力。
到國外求學,都非常用功,會課前預習、課後複習,
老師在課堂上問問題,就非常自信地把書上的答案一字不漏背出來。
對國外老師來說,這是欺騙(cheat)。

為什麼?
國外教授普遍認為,學生應該要有自己的想法,如果你只會背書,就是剽竊作者的思想。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

文學批評與「理想的讀者」

 

王璦玲

中央研究院中國文哲研究所研究員兼副所長

蔣經國國際學術交流基金會副執行長

 

     文學、戲劇與音樂一向是藝術領域中具有關連性的項目,而中國戲曲,則是此三者最佳的融合。多年來,我個人對於戲劇理論在中國戲曲史上之發展,與戲曲創作及批評在文學史、文學批評史上之作為,有不少省思;也希望加深目前學界對於中國戲曲美學與戲曲批評之研究,開拓新的研究議題、方法與視野。有趣的是,多年來在許多不同的場合,常有人問我,「文學批評」與「文學欣賞」有何差別?如果用最簡潔的方式回答,我會說:「文學欣賞」,是根據人自然賦予的能力去接觸藝術形式而獲得某種感動,是一種自然能力的發揮。至於「文學批評」,則是對於引起感動之來源及其所以產生感動之過程,進行知識性的分析。

         事實上,文學批評雖是針對已有的文學作品進行詮釋,有其屬於知識性探究之意義,然而它同時也是一種「創造藝術」。誠如加拿大文論家傅萊(Northrop Frye)所指出:「文學批評必須基於整個文學的實際,採用一種特殊的概念框架來論述文學。」依他的看法,批評的任務,「不只是為了追求一部作品原初之意義」,更重要的,是要「創造性地去研究它在不同的關聯域中的意義」。面對文學作品,文學批評工作者的「理解」與「詮釋」,是有其進程的。要成為一位「接受美學」中所說的「有知識的讀者」(informed reader),甚至「理想的讀者」(ideal reader),我們不僅須先理解作品的文本「說了什麼」,還須探索此文本是「如何說的」,最後更須進一步挖掘「文本的意義」。且唯有如此,才能從「理解」的層次進入「詮釋」的層次。換言之,批評家在詮釋與評價一部作品內涵時,一方面是站在一虛擬的「作者」角度,去思維著作品應有的、實有的寫作策略。另方面,作為批評者、讀者與接受者的他,亦企圖從審美的結果上,逐一評估寫作策略與寫作作為之實際效應;並嘗試於文本的解讀與批評過程中,反應文本「具體化」與「實在化」的效果。

         在這一點上,一個批評家所裝備的作為一「有知識的讀者」的背景,是極為重要的。作為「讀者」的批評家,在面對作者的「召喚結構」(structure of appeals)時,並非被動式地接受或「鏡子」式地反映,或填充式地照單全收,而是帶著自己原有的審美期待視界去接受文本,並結合了「敘事者」、「角色」、「情節」、「讀者」等各種不同視角所形成的整體系統,去發揮想像,填補空白,以建構文本的意義,並具體地分析作者在戲劇藝術上的作為與審美效應。當批評家將自己的閱讀,從接受美學所謂第一層「感知性閱讀」,提昇至第二層「詮釋性閱讀」時,他不但扮演了「理想讀者」的角色,並在爾後的文本閱讀中,產生一種鉅大的附加影響力。這種經由「批評」而「引導」或「設定」讀者的方式,展現了評論家與藝術家相結合下的一種美學企圖。當然,對於文本「召喚結構」所可能產生的審美效果來說,「填補空白」的方式既然並非是唯一的,另外的歷史時刻,亦可能創造出另一種「理想」的閱讀,而「接受」的歷史,也必將因此不斷地開展下去。


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

來源:布拉格書店女主人梅力所分享:

=================================================

奧黛麗‧赫本的傳記中提到,山姆‧李文森-一位老師、作家和知名的幽默大師-在其孫女誕生那天,寫信給奧黛麗赫本,而奧黛麗赫本非常喜愛那封信,甚至念了其中一段文字給她的兒女們聽,並由信中的文字,為它取名為:

歷久彌新的美麗

要有魅力的雙唇,就得說仁慈的話語;
要有明亮的雙眸,就得看別人的優點;
要有窈窕的身材,就得和飢餓的人分享食物;
要步履沈著穩重,就得知道自己永遠不會孤獨。
我們留給你光明未來的傳統,人類的溫暖永不止息。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

來源:信件轉寄

標題:面對愛情的基本認知

時間: Wed Aug 15 07:57:09 2007

我指的「面對」愛情,不僅是接受另一個人走進自己的生活、

生命,還要做好準備勇敢與積極地去承受可能會有的挑戰與衝擊,雖未必要先做好最壞的打算,但要清楚愛情不會只有純粹的美好,不會只有甜言蜜語這一面,也需要做到經營,這才叫「面對」。

 我自己認為談感情需要有以下的基本認知:
1知道彼此之間一定會有些相左的價值觀,需要花時間溝通。
         有的人沒辦法接受兩人之間想法不同,以為一談起戀愛會「自然而然」心神相通想法一致,所以一有想法上的落差,就覺得愛情調選擇結束,而不是選擇溝通。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

來源:信件轉寄。

三十歲前最怕失去的不是已經擁有的東西,是夢想;

 而三十歲前的孤獨,只是為自由付出的代價。

其實有很多東西我們要學習試著不去在乎,

別永遠追著時間跑,應該把握機會去燃燒自己的熱情,去感受生命的溫度!

[分享] 三十歲以前不要去在乎的29件事

卡內基提出的「三十歲以前不要去在乎的29件事」。大家參考一下囉~
30歲之前的朋友,看完之後或許會想要打起精神準備迎接新的一天了。
過了30歲的朋友可以好好看看,因為現在開始永不嫌晚~

1.放棄
把握的反面就是放棄,選擇了一個機會,就等於放棄了其他所有的可能。當新的機會擺在面前的時候,敢於放棄已經獲得的一切,這不是功虧一簣,這不是半途而廢, 這是為了謀求更大的發展空間;或者什麼都不為,只因為喜歡這樣做,因為,年輕就是最大的機會。人,只有在三十歲之前才會有這個膽量,有這個資本,有這個資格。

2.失戀
不是不在乎,是在乎不起。三十歲前最怕失去的不是已經擁有的東西,而是夢想。愛情如果只是一個過程,那麼正是這個年齡應當經歷的,如果要承擔結果,三十歲以後,可能會更有能力,更有資格。其實,三十歲之前我們要做的事情很多,稍縱即 逝,過久地沉溺在已經乾涸的愛河的河床中,與這個年齡的生命節奏不合。

3.離婚
不是不在乎,是一切還來得及。一位三十八歲的女友與老公結婚十五年,冷戰十三年,終於分手。她說:「如果說後來不願意離婚是為了孩子,那他第一次提出離婚我沒有同意,現在想來真不知道為什麼。如果那個時候早分手,我的生活絕不會是今天 這個樣子。現在再重新開始,總覺得一切都晚了。」

4.漂泊
漂泊不是一種不幸,而是一種資格。趁著沒有家室拖累,趁著身體健康,此時不飄 何時飄?當然,漂泊的不一定是身體,也許只是幻想和夢境。新世紀的時尚領袖是飄一代,渴望漂泊的人惟一不飄的是那顆心。

5.失業
三十歲以前就嘗到失業的滋味當然是一件不幸的事,但不一定是壞事。三十歲之前就過早地固定在一個職業上終此一生也許才是最大的不幸。失業也許讓你想起埋藏很久而塵封的夢想,也許會喚醒連你自己都從未知道的潛能。也許你本來就沒什麼夢想,這時候也會逼著你去做夢。

6.時尚
不要追趕時尚。按說青年人應該是最時尚的,但是獨立思考和個性生活更重要。在這個物質社會,其實對時尚的追求早已經成為對金錢的追求。今天,時尚是物欲和世俗的同義語。

7.格調
這是小資的東西,「小資」這個詞在今天又二度流行,追求格調就是他們的專利。 小資們說,有格調要滿足四大要件:智慧、素養、自信和金錢。格調就是把「高尚」理解成穿著、氣質、愛好的品味和室內裝潢。也就是大老粗只會表現談吐的庸俗,「小資」們已經有能力庸俗他們的心靈了。主流觀念倒不是非要另類,另類已經成為年輕人觀念的主流了,在今天,老土倒顯得另類。關鍵是當今社會是一個創造觀念的時代,而不是一個固守陳舊觀念的時代。

8 評價
我們最不應該做出的犧牲就是因為別人的評價而改變自我,因為那些對你指手畫腳的人自己也不知道他們遵從的規則是什麼。千萬不要只遵從規矩做事,規矩還在創造之中,要根據自己的判斷做每一件事,雖然這樣會麻煩一點。

9.幼稚
不要怕人說我們幼稚,這正說明你還年輕,還充滿活力。「成熟」是個嚇人的詞兒,也是個害人的詞兒。成熟和幼稚是對一個人最大而無當、最不負責任、最沒用的概括。不信,到哪天你被生活壓得老氣橫秋,暮氣沉沉的時候,人們一定會說你成熟了,你就會知道「成熟」是個什麼東西。

10.不適應
在一首搖滾歌有這麼一句:「這個城市改變了我,這個城市不需要我。」不要盲目地適應你生存的環境,因為很可能這環境自身已經不適應這個社會的發展了。

11.失敗
我的老師曾經跟我說,一個人起碼要在感情上失戀一次,在事業上失敗一次,在選擇上失誤一次,才能長大。不要說失敗是成功之母那樣的老話,失敗來得越早越好,要是三十歲,四十歲之後再經歷失敗,有些事,很可能就來不及了。

12.錯誤
這是年輕人的專利。

13.淺薄
如果每看一次《泰坦尼克號》就流一次眼淚,每看一次《大話西遊》就笑得直不起腰,就會有人笑你淺薄。其實那只能說明你的神經依舊非常敏銳,對哪怕非常微弱的刺激都會迅速做出適應的反應;等你的感覺遲鈍了,人們就會說你深沉了。

14.明星
不是不必在乎,是不能在乎。明星在商品社會是一種消費品,花了錢,聽了歌,看了電影,明星們的表現再好,不過是物超所值而己,也不值得崇拜呀?就像你在地攤上花五十塊錢買的裙子,別人都猜是八百塊錢買的,物超所值了吧?你就崇拜上這身裙子了?

15.代價
不是不計代價,而是要明白做任何事都要付出代價。對我們這個年齡的人來說,絕不是一句廢話。否則,要到三十歲的時候才會明白自己曾經付出了多少代價,卻不明白為什麼付出,更不明白自己得到了多少,得到什麼。

16.孤獨
這是為自由付出的代價。

17.失意
包括感情上的,事業上的,也許僅僅是今天花了冤枉錢沒買到可心的東西,朋友家高朋滿座自己卻插不上一句話。過分在乎失意的感受不是拿命運的捉弄來捉弄自己,就是拿別人的錯誤來懲罰自己。

18.缺陷
也許你個子矮,也許你長得不好看,也許你的嗓音像唐老鴨……那麼你的優勢就是你不會被自己表面的淺薄的亮點所耽擱,少花一些時間,少走一些彎,直接發現你內在的優勢,直接挖掘自己深層的潛能

19.誤會
如果出於惡意,那麼解釋也沒有用;如果出於善意,就不需要解釋。專門說到「誤 會」倒不是因為一個人在三十歲之前被人誤會的時候更多,而是這個年齡的人想不開的時候更多。

20.謠言
這是一種傳染病,沈默是最好的疫苗。除非你能找出傳染源,否則解釋恰恰會成為病毒傳播最理想的條件。

21.瘋狂
這是年輕人最好的心理調適,只能說明你精力旺盛,身心健康。說你「瘋狂」是某些生活壓抑、心力交瘁的中老年人惡意的評價,他們就像一部年久修的機器,最需要調適,但只能微調,一次大修就會讓他們完全報廢。

22.穩定
三十歲之前就在乎穩定的生活,那只有兩種可能,要麼就是中了彩票,要麼就是未老先衰

23.壓力
中年人能夠承受多大壓力檢驗的是他的韌性;年輕人能承受多大壓力,煥發的是他的潛能

24.出國
也許是個機會,也許是個陷阱。除非從考大學的那一刻你就抱著這個目標,否則,對待出國的態度應該像對待愛情一樣,努力爭取,成敗隨緣。

25.薪水
只是給人打工,薪水再高也高不到哪兒去。所以在三十歲之前,機會遠比金錢重要,事業遠比金錢重要,將來遠比金錢重要。對大多數人來說,三十歲之前幹事業的首要目標絕不是掙錢,而是掙未來

26.存款
這倒不一定是因為我們錢少,年輕人現在誰都知道錢是有生命的。機會這麼多,條件這麼好,可以拿錢去按揭,做今天的事,花明天的錢;也可以拿錢去投資,拿錢去「充電」。錢只有在它流通的過程中才是錢,否則只是一疊世界上質量最好的廢紙。

27.房子
除非你買房子是為了升值,要麼就是你結婚了。我有個同學,家在外地,大學畢業之後,單位沒有宿舍,家裡就給他買了一套房子。他曾經有過去北京工作的機會,但是他覺得剛買了房子就離開這座城市說不過去,就放棄了。到現在他工作穩定,但一事無成。唯一的成就就是結婚了,並且有了孩子,因為他覺得不該讓這房子永遠空著,所以房子變成了家。房子是都市生活的寓言,這個寓言不應該過早的和我們相關。

28.年齡
女孩子一過二十五就開始隱瞞自己的年齡,其實大可不必。現在青年期都延遲到四 十五歲了,二十五又算得了什麼呢?

29.在乎
這是一種拿不起、放不下的心態,它的反面不是放棄,而是天馬行空,自由自在,永遠保持革命樂觀主義的精神。

 


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.

如果你不喜歡現在的工作,要麼辭職不幹,要麼就閉嘴不言。

初出茅廬,往往眼高手低,心高氣傲,大事做不了,小事不願做。

不要養成挑三揀四的習慣。

不要雨天煩打傘,不帶傘又怕淋雨,處處表現出不滿的情緒。

記住,不做則已,要做就要做好。 

 

2.

每個人都有孤獨的時候。

要學會忍受孤獨,這樣才會成熟起來。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

<我的藍莓夜>裡有一個句子,我很喜歡:

只有經過遙遠的想念,愛情的真相才會浮現。


然而,有個書友的評語,我更喜歡:

不是繁雜的城市裡,人和人距離太近,才感受不到真心?

是不是心靈的距離太遠 冷漠和離棄才成為喧囂的地主?


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


如果一個人,就這樣生活。 
在黃昏的屋裡,目光穿過窗戶,金色的光輝灑在你的心裡。 
聽著遠遠的喧嘩聲音,安靜溫暖的心情緩緩蕩漾開來…… 
捧上一本書, 
一杯淡淡的茶水, 
一份自如的心情。 

如果一個人,就這樣生活。 
在周末, 
男生遊戲遊戲運動運動, 
女生逛街逛街赴約赴約。 
和不同的男女朋友,為了不同的事情,聚在一起,吃飯喝酒K歌,盡情說笑。 
當然,也可以想哭就哭…… 

如果一個人,就這樣生活。 
不聽張惠妹聽楊千嬅,聽陳奕迅,聽張學友。 
不看張愛玲,看報紙,看雜誌, 
做一個內心豐富的人,做一個內心有深度的人。 
不管是快樂還是不快樂, 
不再寫在臉上,要放在心裡。 

如果一個人,就這樣生活。 
不用扮淑女或好男人, 
不用去學賢惠和成熟穩重, 
能多瀟灑就多瀟灑, 
能多豪邁就多豪邁, 
可以不拘小節但不可以邋遢, 
想去哪裡就去哪裡 
…… 
要學會真正地愛自己 

如果一個人,就這樣生活。 
不管怎樣, 
都必須得獨立,必須得堅強, 
不可以想找誰為你打點一切。 
你要專注於工作, 
或者,早點學會賺錢, 
或者,嘗試和陌生人相處, 
或者,就在自己的世界不被打擾。 
堅持自己的風格, 
不被誰誰誰所改變。 

如果一個人,就這樣生活。 
閒來無事的時候, 
去買一杯奶昔坐在麥當勞的靠窗的位子, 
看著外面的人來人往,車水馬龍。 
著躲在路過的年輕媽媽背後的小孩子扮鬼臉, 
看著稚嫩的笑臉回應自己笑容, 
暖洋洋的感覺瀰漫心頭…… 

如果一個人,就這樣生活。 
女生 
去店里淘不同的好玩的小東西, 
一串一串掛在包上, 
甩甩頭髮,走在來去匆匆的路上, 
微笑著抬頭瞇著眼睛看著明亮的天。 
男生, 
一起去網吧盡情遊戲, 
一起旅遊, 
或者邀請漂亮女生去吃飯唱歌…… 

如果一個人,就這樣生活。 
定期回家看父母,不和他們生氣更不要說吵架了。 
交一個真摯的朋友, 
提前為自己規劃未來, 
為現在的生活定下小的大的目標。 
努力要成為一個有責任有能力的人。 
要積極向上,要滿懷信心。 

如果一個人,就這樣生活。 
也許你會寂寞。 
也許在天黑下來的時候,會莫名的傷感。 
但是, 
要時刻提醒自己,要有一顆堅強和勇敢的心。 
我們可以用工作和學習哪怕是不停地幫助別人做這做那來麻痺自己, 
但是,一定要充實。 
你看淡了感情, 
看淡了名利, 
看淡了一切爾虞我詐。 
但你要知道自己的追求。 
不可以看淡幸福,要面向幸福的方向,揮汗奔跑。 
不可以放棄。 
不可以垂頭喪氣。 
靠自己的力量,給自己快樂。 

如果一個人,就這樣生活; 
可以孤單,但不許孤獨; 
可以寂寞,但不許空虛; 
可以消沉,但不許墮落; 
可以失望,但不許放棄。


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

記住25條了,你就成熟了

1、 遇到不想回答的問題 :直視對方的眼睛 ,微笑、 沈默 。

2 、走路抬頭挺胸,心情不好時,不想跟人招呼,點頭微笑,逕直走過 。

3 、請記得 :好朋友的定義是,你混的好,他打心眼裡為你開心,你混的不好,他由衷的為你著急 。

4 、做自己的決定 ,然後準備好承擔後果 。從一開始就提醒自己 ,世上沒有後悔藥吃, 而我永遠有個 B計劃。

5、 自己分內的事情 ,努力做到一百分 。

6 、接受自己不過是個"小小的我" ,但眼裡要能夠悅納"大大的世界" 。

7、 如果你真的喜歡一個人,就給他自由。如果他能回到你身邊,他就是你的,如果他沒有回來,那他也永遠不屬於你。

8 、不要試圖給自己找任何藉口,錯誤面前沒人愛聽那些藉口。

9 、不要隨意發脾氣,誰都不欠你的 。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

他說夫妻之間可貴的是相互信任。

因此,她每次從情書箱裡取回情書件,將兩個人的分開,各看各的,都不多問。
結婚十年來,他們就這樣互敬互愛地過著幸福的生活。
但他對妻子鎖著抽屜有些看法,他覺得這多多少少對他有些不尊重。
他沒有說出這些話,他怕她說自己心眼狹窄。

 

有時,他以自己為鏡,照見了許多似真似幻的影子,但最終,他都告誡自己:猜疑是不健康的。
他還是不理解妻子為何鎖著那只抽屜。
結婚以來一直鎖著吧?
至少鎖了5年了,還有什麼祕密不能公開呢? 

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • 改變不了別人,就讓自己轉彎,看看藍天,天如此的大,人如此的渺小,為自己禱告加油,深呼吸30秒,理智就會慢慢浮現,但此時可能會出現上下半身不協調的狀態→腦袋理智,手握拳(甚至發抖)。但至少你得到了一些經驗!
  • 因為每一個人都藉著戀愛,在尋找自己所缺失的一部份。 所以一想到正在戀愛的對方時,就算有多少之分,心情總是會覺得悲哀起來。好像一腳踏進了很久以前失去了、但還是懷念的房間似的心情一樣。 from:村上春樹《海邊的卡夫卡》下,p104。
  • 偶爾停下來,看看別人所經歷過的道途,之後邁開腳步,走上自己的道途。
  • 冷靜是解決問題的唯一方法,當你冷靜下來,心變寬了,世界就廣了。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


寫文章以簡煉為貴

 

古人提倡「意則期多,字惟求少」、「言簡意賅」。

清.劉大櫆.論文偶記》主張「文貴簡,凡文筆老則簡,意真則簡,辭切則簡,理當則簡,味淡則簡,氣蘊則簡,品貴則簡,神遠而含藏不盡則簡,故簡為文章盡境。

 ***  文章貴精鍊的小故事  ***

宋代文學家歐陽修非常追求文章的簡煉。他為提高自己的文字表達能力,平日每遇到一件小事也總是練習用最簡潔的語言把它敘述出來。他在做翰林院編修的時候,有一天,他和幾個編修一同出遊,適逢一匹受驚的脫馬在路上狂奔,踏死了臥在路上的一條狗,這時他便提議看誰把這件事最簡煉地記下來。

同遊的一位編修順口而說道:「有犬臥通衢,逸馬蹄而死之。」另一位編修說:「有馬逸於街衢,臥犬遭之而斃。」 歐陽修聽了卻不以為然說:「您二位這樣寫太囉嗦了。要用此法去編寫歷史,恐怕寫萬卷還寫不完呢。」二位編修反問歐陽修:「那麼照你的寫法呢?」歐陽修說只用「逸馬殺犬於通」六個字就可以了。二人聽了都十分讚賞。


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

亦舒說,

作為女性,先要爭取經濟獨立,然後才有資格談到應該爭取甚麼。

十五至廿五歲,爭取讀書及旅遊機會,

廿五至三十五,努力工作,繼續進修,組織家庭,開始儲蓄…

必需活潑樂觀,不嫌其煩地生活...

 

現在的我,

走到哪了呢?

 


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

女作家荷塔.穆勒在講演的最後重複開頭母親的這句話:

你帶手絹了嗎?

她說:可能這句問話根本無關乎手絹,而是關乎人的最深刻的孤獨。

在羅馬尼亞的那個黑暗年代,母親心懷關愛,

「愛把它自己佯裝為一個問句」。


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()當老闆時和一位來應徵工作的年輕人面談,
我問他的頭四個問題是:
「有沒有女朋友?」
他說:
「我還年輕,想專心拼事業,目前不想交女朋友。」
「你去過最好玩的地方是哪裡?」
「我不喜歡出去玩,我喜歡在家研究電腦。」
「那你吃過最好吃的東西是什麼?」
「我都全心全意工作,吃得很隨便。」
「會做菜嗎?」

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

你是老鷹還是鴨子?

您知道印度有一則創造世界的故事嗎?
根據這個故事,神首先創造了蚌殼,接著是老鷹。
人類有權在安逸無味的蚌殼生活和精采刺激的老鷹生活中擇其一,

他們要老鷹生活的優點,卻不願意付出相當的代價。

於是他們找了一種符合他們要求的動物--鴨子。

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

@ 緊張是一種態度,如果不緊張的話,反而是警訊,代表自己可能鬆懈了。 ~ 鉅秀董事長@李秀超
@ The darkest hour is that before the dawn。     最難過的日子也會有結束的一天
@ Behind every successful man there is a history of unsuccessful years.


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這期商周的主題是「如何面對2009」,提到「因為這個世界比我們想像的還瘋狂」,也因此,「面對不確定年代的應變學」便成為值得關注的課題。
「應變學」是個我很感興趣的主題,趁著想論文的空檔,順手記下了幾則專欄文章的書摘以勉勵自己,其中最喜歡的便是「hunker down」的想法了。


黑天鵝與白雪 p4

@ 關於2009,IBM董事長Samuel J. Palmisano和台積電董事長張忠謀都提到 hunker down(沉潛待發,即放低姿態,但勇敢主動的改變),一如「沒有永遠的高潮,但也不會總在谷底」,「四季輪替,有冬天,當然也有春天」;不管世界如何驚濤駭浪,總會有過去的時候。
@ 黑天鵝效應(The Black Swan:the impact of highly improbable)
  天鵝過去總被認為是白色的,黑天鵝的存在被視為不可能;然後黑天鵝的確存在,在澳洲的發現顛覆了人們既定已久的認知(慣性的思維模式)。換言之,這世界沒有甚麼「不可能」,只是「還沒發現」。


尋找不一樣 p18

julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

        二南詩話  周召南 

        樂府古體,起自上古韻既不拘,文或多寡,而其來歷又有樂府詩章等書可考也,南詞,似多起於唐也,如千秋歲荔枝香,因貴妃誕日,長生殿奏新曲二闋,未有名,適南方進荔枝,遂以二詞名之。念奴嬌,名娼也,故連昌宮詞有力士傳呼覓念奴,念奴潛伴諸郎宿。阿濫堆,禽名也,聲最美,玄宗一取其聲,一取其名,各以製曲:菩薩蠻,大中初,女蠻入貢,瓔珞被體,號菩薩蠻,遂製此也。春光好,因羯鼓催花,花開而製,惜未通知其祖於唐者,蓋明皇知音律之故,而後知音之臣,因各祖之,故花間集名為填詞之祖,而所集者,自溫飛卿而下十八人耳。宋陸放翁又云,晚唐詩格卑陋,而長短句獨精巧。後世莫及,正指此也,又如隨筆之辯伊涼州曲,皆出於唐,亦其一證,然照字依韻。名曰填詞,今一詞之名雖同。而文有多寡,韻有平仄不同者不可辯明,正無樂府詩章之書證之耳,如康伯可之作應天長,詠閨情云,管絃喧繡陌。燈火照塵香,舊腸斷,蕭娘愁歸路。緩彫轡,獨自歸來,凭欄情緒,楚岫在何處。香夢悠悠,花月更誰主,惆悵後期,空有鱗鴻寄紈素。枕前淚,窗外雨,翠幕冷夜涼。虛度未應信,此度相思寸腸千縷,又曰,管絃繡陌。燈火畫橋塵香,舊時歸路腸斷,蕭娘舊日風簾映朱戶,鶯花舞,花解語。念後約頓成輕,負緩彫轡,獨自歸來,凭欄情緒楚岫何處,香夢悠悠,花月更誰主。惆悵後期,空有鱗鴻寄紈素。枕前淚,窗外雨,翠幕冷夜涼。虛度未應信,此度相思寸膓千縷,然後篇比前多二十字矣,葉少蘊之作念奴嬌,詠中秋云,洞庭波冷望冰輪。初轉滄江浩浩,萬頃孤光雲陣卷,長笛一聲吹破,洶湧三江,銀濤無際,遙帶五湖過。酒闌歌罷,一舫意味難道,回首江海平生,漂流容易,嘆佳期難到。縹緲高城風露爽。獨倚危闌傾倒,醉酌清樽,嫦娥應笑,猶似向來好。廣寒宮殿,為余聊借蓬島,又曰,洞庭波冷望冰輪。初轉滄海沉沉,萬煩孤光雲陣卷,長笛吹破層陰淘湧三江,銀濤無際,遙帶五湖深。酒闌歌罷,至今鼉怒龍吟,回首江海平生,漂流安易,散佳會難尋。縹緲高城風露爽。獨倚危檻重臨,醉倒清罇,嫦娥應笑,猶有向來心。廣寒宮殿,為余聊借瓊林,既換韻,又換字矣,此皆不知孰是原本,孰乃非調,豈非無祖詞以證之耶,至於憶秦娥。諸人所作,皆仄韻者,而孫夫人又有平韻者,水龍吟本是首句六字,第二句七字也,如秦少游贈妓云。小樓連苑橫空,下窺繡轂雕鞍驟,陳同甫春恨云,閙花深處層樓,畫簾半捲東風軟。蘇東坡詠笛云,楚山修竹如雲,異材秀出千林表。而陸放翁春遊摩訶池云,摩訶池上追遊路。紅綠參差春晚,而首句乃七字,第二句反六字矣柳梢靑初三句,皆四字也,皆用平韻,如秦少游春景云。岸草平沙,吳王故苑,柳裊煙斜,雨後寒輕,風前香較,春在梨花,行人一棹天涯,酒激處殘陽亂鴉。門外鞦韆,牆頭紅粉,深院誰家,周美成佳人云,有個人人,海棠標韻,飛燕輕盈,酒暈潮紅,羞蛾凝綠,一笑生春,為伊人恨熏心,更說甚巫山楚雲。斗帳香銷,紗窗月冷,著意溫存,而李易安春晚云。子規啼血,可憐又是春歸時節,滿院東風海棠鋪繡,梨花飛雪,丁香露泣殘枝,誚未比愁腸寸結。自是休文,多情多感,不干風月,此乃首句四字,第二第三總成八字,又是仄韻也。至於瞿宗吉之辯漁家傲,本頭句第二字皆仄聲起,而楊復初凌雲漢乃用平聲起,見樂府遺音。似此不一,若以周德清謂句字可以增損者論,又非其名,此或南詞北曲之不同也,以論之,南詞但要音律和諧,或平或仄俱可也。二句合作一句,一句分成二句者,則句法雖不同,字數不差,妙在歌者上下縱橫所協耳,頭句不拘,正加律詩之起亦然,但多少數字似不可也,況至於多少二三十字者哉,若歐陽公春暮摸魚兒,捲繡簾,梧桐秋院落。一霎雨添新綠,對小池,閑立殘妝,淺向晚來紋如縠。凝遠月,恨人去,寂寂鳳枕孤難宿。倚欄不足,看燕拂風簷。蝶翻草露兩兩長相逐,雙眉促,可惜年華,婉娩西風初。弄庭菊,況伊家年少,多情未巳難拘束。那堪更趁良景,追尋甚處垂楊曲,佳期過盡,但不說歸來。多應忘了屛雲去時祝,此則前拍第二句。第三句多一字,後拍第五句又多一字,而那堪更字當是韻,佳期過盡,盡字是韻,今皆無之,恐决不可不入選者,或是也,故少蘊之念奴嬌或可,而伯可之應天長原註十九句,則前闋决非矣,歐之應天長又少似康,不知何也,


julisliao 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2